AdiData

Softwarová aplikace sloužící pro organizaci a jednotný sběr dat v adiktologických službách.